24.12.2020 Oproep CDA: luid de kerkklokken!

Normaal gaat iedereen om twaalf uur ‘s nachts naar buiten en barst het vuurwerk los.
Dit jaar echter niet. Het kan niet zo zijn dat het nieuwe jaar in alle stilte begint!
Dat dachten wij als CDA fractie van de gemeente Stadskanaal.

Wat kan wel?
We houden er niet van om te zeggen wat allemaal niet kan, maar vooral te kijken naar wat wel kan. Daarom doen we een oproep aan de kerkbestuurders van de gemeente Stadskanaal, om
“op de slag van het nieuwe jaar”, de kerkklokken te luiden.
Het effect hiervan is niet in waarde uit te drukken, zo zien wij dat als fractie.

Nieuw begin
Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van het nieuwe jaar, 2021, is vooral in deze tijd, iets waar we naar uitkijken. Maar bovenal, willen we deze momenten ook het liefst samen vieren.
“En kerkklokken worden ook gezien en gehoord als teken van hoop, een mooi begin!
Het kan toch niet zo zijn dat we dit bijzondere jaar zo afsluiten en het nieuwe jaar in sobere stilte beginnen”, aldus CDA fractielid Agnes Wubs.

Website