29.09.2021 Landschapsbiografie van Westerwolde

Langs de oostgrens van Groningen ligt langs de Ruiten Aa, de Mussel Aa en het Pagediep de bijzondere landstreek Westerwolde. Veel bewoners en bezoekers kennen de schoonheid van dit gebied, maar weten toch niet precies de achtergrond ervan. Na drie jaar voorbereiding verschijnt op 7 oktober aanstaande de Landschapsbiografie van Westerwolde, een rijk geïllustreerd en wetenschappelijk verantwoord publieksboek van meer dan zeshonderd pagina's. Dit boek neemt de lezer mee in de ontstaansgeschiedenis, de kwaliteiten en de toekomstmogelijkheden van het Westerwoldse landschap.

Na een lang voorbereidingsproces startte in 2018 het ambitieuze boekproject van de Landschapsbiografie van Westerwolde. Dragende partijen waren de gemeente Westerwolde en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties en financiers verzamelden zij een team van maar liefst dertig onderzoekers en schrijvers die in een periode van drie jaar elk hun eigen deel van de biografie schreven. Bijzonder was niet alleen dat hierbij verschillende vakgebieden samenwerkten, maar ook dat wetenschappers en lokale amateuronderzoekers samen optrokken. Samen met fotografen, dronefotografen, tekenaars en een vormgever maakten zij een boek dat zonder overdrijving het meest uitgebreide en complete landschapsboek is dat tot dusverre in Nederland is verschenen.

Lees meer