12.07.2022 Intentieverklaring Museum Philips

Wethouder Goziena Brongers heeft een intentieverklaring ondertekend waarmee de gemeente verklaart bij te dragen aan de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Museum Philips Stadskanaal. De ondertekening vond op 22 juni plaats in het gemeentehuis, waar de heren Donga (voorzitter) en Klein (penningmeester) van de Stichting Museum Philips Stadskanaal, de verklaring in ontvangst namen. Voor de beoogde huisvesting op het Mercurius Business Park stelt de gemeente €4.000,00 beschikbaar. Voorwaarde is dat de Stichting Museum Philips Stadskanaal door fondsenwerving zorgt voor vergaring van de rest van de benodigde middelen.

Goziena Brongers: 'Ik vind het belangrijk dat het Museum Philips een mooie nieuwe, zelfstandige plek krijgt. Philips hoort bij de geschiedenis van Stadskanaal. Met deze intentieverklaring onder de arm, heeft de stichting een goede basis om de rest van het benodigde budget bij fondsen te gaan werven.'

De heren Donga en Klein zijn verheugd met deze steun. De heer Donga: 'De optie om ons te vestigen op het Mercurius Business Park is natuurlijk prachtig. Het is de plek van de oude Philipsvestiging, dichter bij de oorsprong van het museum kunnen we niet komen. Wij zijn heel blij dat de gemeente ons ondersteunt de vestiging van het museum op deze locatie mogelijk te maken.'

Het museum moest eind 2021 de locatie aan de Hunsingolaan verlaten en kreeg nog enig uitstel. Eind 2022 hoopt de Stichting opnieuw van start te gaan met het museum op de nieuwe locatie op het Mercurius Business Park.

Foto: Gemeente Stadskanaal
Fotobijschrift: Wethouder Goziena Brongers ondertekent de intentieverklaring, in aanwezigheid van de heren Donga (links) en Klein, voorzitter en penningmeester van de Stichting Museum Philips Stadskanaal.