09.09.2022 Inspiratiesessie Beeldbellen in de zorg

Academie Zorgbelang organiseert 20 september Inspiratiesessie Beeldbellen in de zorg.

Beeldbellen heeft sinds het begin van de coronapandemie een grote vlucht genomen. Privé, op het werk én in de zorg. Beeldbellen via de computer voegt ook daar echt wat toe. Toch zien we veel ‘koudwatervrees’ en wordt vaak teruggegrepen op telefonische afspraken of een fysiek consult, terwijl dat niet altijd de beste oplossing is. Om beeldbellen in de zorg te stimuleren, organiseert de Academie Zorgbelang van Zorgbelang Groningen op 20 september in Hanze Plaza de Inspiratiesessie Beeldbellen in de zorg. Deze is bedoeld voor patiënten, cliënten, naasten, belangenbehartigers, zorgverleners, beleidsmakers en andere belangstellenden.

Voordelen, kanttekeningen en toepassingen
Beeldbellen komt niet in de plaats van ‘naar de dokter toegaan’ of een telefonische afspraak. Het is een mooie aanvulling die nog wat verder ingeburgerd mag raken. De Inspiratiesessie gaat daarom in op de voordelen van beeldbellen, zoals minder reistijd en reiskosten, in je vertrouwde omgeving kunnen blijven en elkaar – patiënt, naaste én zorgverlener – toch kunnen zien.
Ook is er aandacht voor de kanttekeningen en toepassingen van beeldbellen: wanneer zet je het in, wanneer niet? Wat is ervoor nodig om het voor alle betrokkenen goed te laten verlopen? Dit alles gebeurt aan de hand van de verhalen en voorbeelden van patiënten, naasten en zorgverleners, bijvoorbeeld over beeldbellen in de diabetes- en thuiszorg. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren én elkaar te inspireren.

Praktische informatie
De inspiratiesessie is op 20 september van 13.30 tot 16.00 uur in congres- en vergadercentrum Hanze Plaza in Groningen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van Zorgbelang Groningen. Deelname aan de inspiratiesessie is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via de mail van Academie Zorgbelang Groningen.

Samen werken aan beter contact in de zorg
De inspiratiesessie is een activiteit in het kader van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand, en met name beeldbellen en telefonische consulten, in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers.
Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

Website Zorgbelang Groningen

Aanmelden