23.01.2023 Huldiging organisten PKN Vlagtwedde

Eerbetoon voor Ludie Boels en Stoffer Holtjer!

De kleine protestantse gemeente in Vlagtwedde komt de meeste zondagen van het jaar bijeen in de kerk in De Weite. Een van de dingen die daar opvallen, is het feit dat er vaak erg goed wordt gezongen! Dat is in grote mate te danken aan de twee organisten, die in deze kerk al vele jaren dienst doen: Ludie Boels en Stoffer Holtjer, respectievelijk 48 en 38 jaar organist in de Protestantse (voorheen de Gereformeerde) Kerk van Vlagtwedde.

Op zondagmorgen 22 januari was er een speciale dienst, waarin beide heren beurtelings orgel speelden. De dienst werd geleid door ds Klaas Meijer, emeritus predikant uit Stadskanaal, en werd voor een groot deel gevuld met “verzoeknummers” van gemeenteleden. Oude bekenden van Johannes de Heer wisselden af met hedendaagse composities uit het Liedboek voor de Kerken en veel daar tussenin. Gezien het grote aantal gevraagde liederen, is dit wel iets wat velen aanspreekt. De aanleiding was overigens dat er iets moest worden verzonnen om beide organisten in één dienst te zien opdraven - ze spelen normaliter om beurten - zonder hen vroegtijdig te laten weten dat hen iets bijzonders te wachten stond.

Harmien Bruining, voorzitter van de kerkenraad, en Gerrit Drost, idem van het College van Kerkrentmeesters, overhandigden hen namelijk elk een insigne als teken van erkenning voor hun werk. Wel overigens in de hoop dat ze dit nog vele jaren willen en kunnen blijven doen. Het gouden insigne voor meer dan 40 jaar orgelspel was voor Ludie Boels, en het zilveren insigne (25+ jaar) voor Stoffer Holtjer. Op verzoek van onze kerk zijn deze insignes met bijbehorende certificaten gemaakt door de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de PKN.

Het orgel in de kerk heeft de monument-status. Het is eind 19e eeuw gebouwd in Amsterdam, later verkocht naar een kerk in Emmen en in 1936 heeft de toenmalige Gereformeerde Kerk in Vlagtwedde het instrument gekocht, voor 600 gulden. Het is zonder meer een van de betere orgels in onze regio en beide organisten spelen er graag op!

Tekst: Rienk Janssen
Foto’s: Jan Bossen