17.06.2022 Erkenning en waardering Ned. veteraan

Twee bloembakken met witte anjers in Bourtange.

Vanaf vandaag staan er in Bourtange twee bloembakken met witte anjers bij museum Terra Mora. Met deze bloembakken wil de gemeente Westerwolde respect en waardering voor de Nederlandse veteraan tonen. Voor deze locatie is gekozen omdat in de vesting Bourtange
om het jaar de regionale Veteranendag wordt georganiseerd. Het historische verleden van de vesting past hier goed bij.

Waarom witte anjers?
De witte anjer is het nationale symbool voor de Nederlandse veteraan. Veteranen zijn militairen die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of hebben deelgenomen aan vredesmissies. De anjers bloeien in de dagen en weken rondom de Nederlandse Veteranendag (elk jaar op de laatste zaterdag in juni). Het anjerperk is een plaats in Westerwolde waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten.

Regionale Veteranendag
Zaterdag 18 juni 2022 organiseren de gemeenten Oldambt en Westerwolde een regionale Veteranendag. Met deze dag willen de gemeenten op regionaal niveau waardering tonen voor de inzet en moed die de veteranen hebben getoond tijdens verschillende vredesmissies.