03.01.2019 Blijverslening voor inwoners Stadskanaal

Op 1 januari introduceerde de Gemeente Stadskanaal de blijverslening. Deze lening is bedoeld voor aanpassingen die het mogelijk maken om nog jarenlang comfortabel van  uw eigen woning en buurt te genieten. Deze lening is mogelijk door de samenwerking tussen de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland gemeenten (SVn). 

Voor iedere huiseigenaar
Ouderen en inwoners met een zorgvraag kunnen met deze lening aanpassingen realiseren waarmee ze direct het woongenot vergroten. Ook met het oog op de toekomst kan de lening worden gebruikt. Zo kunnen huiseigenaren bijvoorbeeld het toilet verhogen, kiezen voor sensorverlichting in de gangen en/of gasmelders installeren.  

SVn
De gemeente doet de goedkeuring op de aanpassingen en het SVn verstrekt de blijverslening na een financiële toetsing. Het SVn financiert kleine aanpassingen tot 10.000 euro met een consumptieve lening. Grotere aanpassingen (tot 50.000 euro) vallen onder een hypothecaire lening. Op de website van de gemeente staat een brochure met meer informatie over het aanvraagproces met een bijbehorend contactformulier.