07.02.2019 Alzheimercafé in Stadskanaal

Eerstvolgende Café is op dinsdag 12 februari 2019 om 19 uur in Woon- en Zorgcentrum Maarsheerd, Maarsdreef 1 te Stadskanaal.

Programma van 19:30 tot 21:00 uur over "Wat is dementie?" door Jaap Koster, Specialist Ouderengeneeskunde. 

Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele cognitief functioneren steeds verder achteruit gaat, zodanig dat het normale leven niet meer mogelijk is en men langzaam maar zeker totaal afhankelijk wordt van de hulp van anderen. Er wordt uitleg gegeven hoe dementie ontstaat en wat de gevolgen zijn bij de verschillende vormen van dementie.   

Het is een ontmoetingsplek voor dementerenden, hun familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen die samen komen op een plek waar gepraat kan worden over de thuissituatie zonder meteen in het hulpverleningscircuit te geraken. Steun van lotgenoten kan zowel ondersteuning bieden, als de weg wijzen naar hulpverlening die past binnen deze specifieke situatie. Het Alzheimer Café is hiermee een aanvulling op het bestaande zorgaanbod in de regio.

Het Alzheimer Café is elke 2e dinsdagavond van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december) van 19.00 tot 19.30 uur inloop en van 19.30 tot 21.00 uur programma inclusief 30 minuten pauze.

Het Alzheimer Café vindt plaats in Woon- en Zorgcentrum Maarsheerd, Maarsdreef 1, 9501 AM STADSKANAAL.  Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Mocht u vervoersproblemen hebben, laat ons dat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met contactpersoon Ilse Hilde de Jager.

T 0599-63 59 99   

E-mail