22.03.2021 Aanpak Oude Markt binnenkort van start

Interactief ontwerpproces heeft geresulteerd in een groene en sfeervolle uitstraling.

Eind maart start de herinrichting van de Oude Markt in het centrum van Stadskanaal. De Oude Markt zal in het najaar van 2021 getransformeerd zijn naar een aantrekkelijk parkeerterrein met een klimaatvriendelijk, groene en sfeervolle uitstraling. Voor de vernieuwing van de Oude Markt is door middel van een interactief ontwerpproces het definitieve ontwerp tot stand gekomen. Wethouder Goedhart Borgesius: “Iedereen heeft kunnen meedenken en zijn of haar mening kunnen geven over het ontwerp Oude Markt. Zo is het niet een vóór iedereen bedacht ontwerp, maar een bedacht ontwerp dóór iedereen.”

Ontwerpproces
Om van ambitie naar een gedragen ontwerp te komen is gekozen voor een interactief ontwerpproces. Betrokkenen en alle geïnteresseerden zijn in februari 2020 bijeengekomen om in groepen een moodboard te maken met hun voorkeuren en ideeën over de Oude Markt. Dit is plenair besproken. Op basis van al deze input en een aantal randvoorwaarden is de landschapsarchitect Frans Beune aan de slag gegaan met een schetsontwerp. Dit ontwerp is afgelopen december online uitgelegd in een filmpje via verschillende kanalen. Hierbij had iedereen de mogelijkheid de online enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête waren erg positief. Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar verschillende onderdelen zoals: parkeren, groen, speelruimte. Op basis van deze input is het definitieve ontwerp op detailniveau aangepast en begroot.

Planning
De werkzaamheden aan de Oude Markt starten naar verwachting begin april. De bedoeling is in het najaar de Oude Markt klaar te hebben.

Centrumvernieuwing
Centrumvernieuwing Stadskanaal bestaat uit drie pijlers. Eén van de pijlers is de openbare ruimte. De vernieuwing van de openbare ruimte bestaat uit de projecten Rijglijn, Europalaan en Oude Markt. Een deel van de rijglijn inclusief de Kiepkörf, het plein voor de Eurostate en de Europalaan zijn inmiddels uitgevoerd. De vernieuwing van de Oude Markt staat nu op de planning. Meer weten? Kijk dan op de website.

Website

Foto's: Gemeente Stadskanaal