• Terug
  • de Zonnebloem

De Zonnebloem is een Nederlandse organisatie waarvan het hoofdbestuur in Breda is gevestigd. Deze organisatie stuurt tal van afdelingen aan, verspreid over het hele land. Binnen de afdelingen zijn vele vrijwilligers actief.
De financiële middelen voor de Zonnebloem zijn voor een groot deel afkomstig van donaties, lidmaatschap, bijdragen, verlotingen en opbrengsten uit deelnames aan braderieën, etc.

De Zonnebloem doet er alles aan om mensen met een fysieke beperking (jong en oud) bij elkaar te brengen en samen met de vele vrijwilligers een onvergetelijke dag te bezorgen. Kunt u door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? Dan kunnen de vrijwilligers van de Zonnebloem iets voor u betekenen.

De afdeling Onstwedde-Alteveer-Vlagtwedde richt zich met name op activiteiten zoals uitstapjes en feestelijke bijeenkomsten voor mensen met een fysieke beperking, alleenstaanden en gehuwden die niet (meer) zelfstandig reizen.

Als u in deze doelgroep valt (of u kent iemand die hierin valt) en u wilt graag deelnemen aan één van de activiteiten van de Zonnebloem, dan kunt u contact opnemen met één van de vrijwilligers of het secretariaat, via (0599) 331494.

Website