20.03.2014 Remke de Vries

Volgende week kan iedereen die wil een keer zelf over de vloer, en dan wel bij de tennisbaan. Daar is zaterdag 29 maart van 11.00 tot 16.00 uur open huis, zodat iedereen een kijkje kan nemen in de nieuwe kantine.
Voor de leden zelf is er die dag een compleet programma in elkaar gedraaid, met een feestelijk tintje.
De nieuwe kantine staat er en is bijna af. Als je bekijkt wat hieraan vooraf is gegaan dan mogen we er als dorp dan ook behoorlijk trots op zijn, net als voorzitter Remke de Vries. Sinds 2008 zit hij op die stoel, en is sinds die tijd bij heel wat belangrijk besluiten betrokken geweest.

Het begon met de privatisering in 2010, toen de gemeente aanklopte bij het bestuur of de vereniging zelf exploitant wilde worden, en dat heeft ertoe geleid dat de Uneswido tegenwoordig de grond pacht maar wel eigenaar is van de kantine. Dit besluit is hen uiteindelijk niet tegengevallen, want met een stijgend aantal leden groeide de club en kwamen er zelfs mogelijkheden tot uitbreiding in beeld. Een smashcourtbaan werd neergelegd, en in de ledenvergadering werd er besloten tot het aanleggen van een derde baan. Maar na passen en meten was er geen andere uitkomst dan dat het ook gevolgen zou hebben voor de kantine, en met hulp van een Europese subsidie is die er dus ook gekomen. Het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader stelde echter wel een belangrijke eis: er moest een bepaalde hoeveelheid eigen werk ingestoken worden. Het was voor het bestuur niet lastig om aan te tonen dat dit geen probleem zou worden, want een groot deel van de werkzaamheden op en rondom de baan werd al door vrijwilligers uitgevoerd. Al snel kwamen er verschillende commissies voor bouw, inventarisatie en de opening, en zo konden de eerste stappen worden gezet. Er gingen veel procedures aan vooraf, maar door iedereen werd goed meegedacht en lange avonden werden aan het vergaderen gespendeerd.

Uiteindelijk was alles rond, en in april 2013 kon dan worden gestart met de bouw. Om te zorgen dat het spiksplinternieuwe gebouw niet ten koste ging van de gezelligheid, is gekozen om alles in ieder geval compact te houden.
Vele handen zijn er elke zaterdag weer uit de mouwen gestoken, op 10 tot 15 vrijwilligers per keer konden ze zeker rekenen. Zelfs niet-leden boden hun diensten aan, en op topdagen bestond de groep zomaar uit 30 man. Een bak koffie met wat lekkers droeg bij aan de sfeer, maar ondanks de gezelligheid is Remke straks ook wel blij als al het werk achter de rug is.

Erg blij is hij zeker met het resultaat, en hoopt ook dat men straks veel gebruik zal maken van deze accommodatie. Goede sportvoorzieningen blijven erg belangrijk om een dorp levendig te houden.
Toch blijft hij één puntje op de agenda houden, en dat is dat hij toch hoopt dat de vereniging in de toekomst meer jeugdleden mag ontvangen.

Maar met zo’n prachtige accommodatie moet dit geen probleem zijn ……

foto's