17.02.2017 Linda van Sloten

Voor deze rubriek heb ik een afspraak met de locatiedirecteur van Ubbo Emmius in Onstwedde, mevrouw Linda van Sloten-Aardema.

Als ik de school binnenloop staat Linda, ontspannen leunend op de bar van de kantine, een praatje te maken met een leerling en een vrijwilliger van de Zijlen die wekelijks komt helpen bij het schoonmaken van de kantine.  Ik word gastvrij ontvangen en met een kop thee lopen we naar haar kamer op de 1e etage. In het ruime lichte kantoor nemen we plaats aan de grote tafel.
Linda vertelt dat ze is geboren in Nieuw-Amsterdam in een gezin van 5 kinderen. Als iemand haar vroeg wat ze later worden, dan gaf ze steevast als antwoord: juf. Dat idee is nooit veranderd en na de middelbare school ging ze naar de Pabo. Na deze studie was het moeilijk om werk te vinden in het onderwijs. Ze begon daarom in Deventer aan een opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige. De opleiding bleek geen succes, maar Deventer werd wel de plek waar ze haar man heeft ontmoet.
Ze vond in de randstad een baan in het onderwijs. Samen met haar man woonde ze daar 10 jaar, ze kregen 3 dochters, waarvan een tweeling.
In 2003 besloot het gezin Van Sloten van de randstad te verhuizen naar het platteland. De plaats waar ze zich settelden was Sustrum-Moor, jawel in Duitsland, vlak over de grens bij Sellingen. De kinderen gingen in Nederland naar school en Linda begon in Emmen als leerkracht op een vrije school. In verband met ziekte nam ze al snel de taken over van de schoolleider. Later ging Linda in Hardenberg op het Alfa-collega aan de slag als docent Nederlands en daarna als opleidingsmanager. De reisafstand naar Hardenberg viel haar steeds zwaarder en toen kwam de vacature in Onstwedde voorbij. Met name de combinatie van primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de Bast sprak haar aan. Ze solliciteerde en werd aangenomen.

Op de vraag of de leerlingen in Onstwedde profijt hebben van de combinatie primair onderwijs en voortgezet onderwijs, antwoordt Linda: “Een kwart van de leerlingen op het Ubbo Emmius komt van basisschool de Rank. De lesmethodes van deze twee scholen zijn op elkaar afgestemd, dat biedt de leerlingen van de Rank zeker voordelen. Op dit moment worden de lesmethodes ook afgestemd met andere basisscholen in de omgeving om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is de rekenstrategiekaart, die nu op de meeste basisscholen wordt gebruikt.”

In haar woonplaats Sustrum-Moor maakt Linda deel uit van een toneelgroep en zingt ze in een gospel koor. Verder probeert ze 3 keer per week hard te lopen, soms doet ze dat in Onstwedde als er ’s avonds op school iets op het programma staat. Daarnaast is ze coach van het volleybalteam van haar dochters in Ter Apel.

Naast een baan, gezin en hobby’s volgt ze een masterstudie Educational Leadership.  Deze studie vergt veel van haar tijd. Toch valt het haar niet zwaar, de studie geeft haar ook energie omdat ze de opgedane kennis in haar werk meteen toe kan passen. Volgens Linda is niet de balans tussen werk en privé het belangrijkste, het gaat er om dat je de dingen doet waar je energie van krijgt.

Als locatiedirecteur heeft ze een fulltimebaan. Ze vindt het belangrijk om dagelijks zichtbaar te zijn voor de leerlingen. De drempel is laag, iedereen kan bij haar naar binnen lopen. Ze vertelt enthousiast over de speerpunten van “haar” Ubbo. Eén van deze speerpunten is de vernieuwing in de bovenbouw. Vanaf volgend schooljaar wordt aan de leerlingen TL ook een beroepsgericht vak gegeven. Dit betekent concreet dat de leerlingen naast de 6 theorievakken ook examen doen in een beroepsgericht vak.
Een ander speerpunt is de digitalisering van het onderwijs. Op dit moment werkt klas 1 TL al met een iPad. Vanaf het komende schooljaar zullen ook de eerste klassen voor havo en vwo hiermee gaan werken.
Verder wordt op het Ubbo Emmius het contact met leerlingen van andere scholen in Europa gestimuleerd. Dit contact wordt mogelijk gemaakt door E-twinning, een digitaal platform dat de samenwerking tussen scholen in Europa mogelijk maakt. Het project waar de leerlingen op dit moment mee bezig zijn is het schrijven van gedichten en deze te delen met leerlingen van scholen in Frankrijk en Italië.
Op de vraag wat er op het Ubbo wordt gedaan aan pestgedrag vertelt Linda: “Het is heel belangrijk om bij signalering van pestgedrag meteen actie te ondernemen. Eén van de strategieën om pestgedrag aan te pakken is het aangaan van gesprekken met een groepje klasgenoten. Niet alleen de pestende leerlingen maar ook andere leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor het welzijn van de gepeste leerling. Voor pestgedrag op social media is in een stappenplan uitgewerkt en wordt als lik-op-stuk beleid toegepast.”

Op de vraag of de leerlingen anders zijn dan in de tijd dat Linda zelf op school zat, antwoordt ze: “Leerlingen van tegenwoordig hebben de wereld binnen handbereik, ze leren op een andere manier en lijken moeilijker te onthouden dan vroeger. Maar als het gaat om het gedrag van leerlingen dan vindt ze niet dat er veel is veranderd. Ze hebben hier wel respect voor elkaar en voor de docenten. Ubbo is een school waar relatief weinig conflicten zijn ten opzichte van scholen in de randstad.”
Ze vindt het bijzonder dat ze in haar werk met haar eigen kinderen is “meegegroeid”.  In de periode dat haar kinderen op de basisschool zaten gaf ze les in het primair onderwijs, toen de  kinderen vervolgens naar het voortgezet onderwijs gingen stapte ook Linda over naar het voorgezet onderwijs.
Ze hoopt dat het “moeder zijn” de betrokkenheid met haar leerlingen ten goede komt.  
De tijd die we hebben uitgetrokken voor het interview is veel te snel voorbij, voor de deur staat alweer de volgende afspraak te wachten.

Linda, hartelijk bedankt voor het leuke gesprek en succes verder op het Ubbo Emmius.