03.09.2015 Harry en Chonda Luring

In november 2012 waren we al eens over de vloer bij Harry en Chonda Luring. Ze vertelden toen van de overstap naar een biologische bedrijfsvoering met hun melkvee. De ontwikkelingen op hun bedrijf staan niet stil en ze blijven enthousiast over de ingeslagen weg. De bouw van een nieuwe stal, die vanwege de geweldige akoestiek ook al voor muzikale optredens is gebruikt, is aanleiding om opnieuw de fiets te pakken richting Scholtweg 9.

De nieuwe koepelstal is een blikvanger in de omgeving. Circustent, paraplustal, UFO, futuristische stal, mega-piratentent, Harry en Chonda hebben al vele benamingen voor hun nieuwe stal horen noemen. Zelf houden ze het op een koepelstal, vanwege de vorm van het dak en het woord 'koe' dat erin zit. Het concept voor deze stal komt uit Engeland en wordt daar Roundhouse genoemd. In Engeland staan inmiddels drie van deze grote stallen met een doorsnee van 45 meter, de stal van de Luring's is de eerste grote koepelstal op het Europese vasteland. Er staan al wel vijf kleinere stallen, met een doorsnee van 30 meter, in Nederland, die vooral voor vleesvee zijn gebouwd. De stal heeft een grote ronde open ruimte, waar de koeien op stro zullen worden gehouden.  

De ingebruikname van de nieuwe koepelstal komend najaar is voor Harry en Chonda Luring reden om een naam aan hun biologisch melkveebedrijf te geven. "Het natuurlijk werken in een kringloop van koeien, mest, bodemleven en grasland zijn aanleiding geweest voor de bouw van de koepelstal", vertelt Chonda. "Wij leven van het land en we leven op het land. Maar ook ìn het land, in de bodem, zit veel leven, denk aan wormen, nuttige schimmels en bacteriën. Die hebben allemaal een heel belangrijke functie. Het leven op en onder de grond is belangrijk in de bedrijfskringloop. Steeds weer komen de woorden 'land' en 'leven' naar voren, vandaar de keuze voor de naam van ons bedrijf: Bio-boerderij 'Landleven'.  Het logo, dat ontworpen is voor 'Landleven', sluit aan bij deze gedachtengang." 

Vroeger hadden veel boerderijen een eigen naam. Harry is (in elk geval al) de 11e generatie van de Luring's die boert in en om Onstwedde. De in 1610 geboren Harm Harmens Luiringh was boer in Veele. Zijn boerderij heette 't Luiringh. De Luring's hebben altijd een gemengd bedrijf gehad, eerst in Veele, later in Wessinghuizen en Onstwedde. De vele  generaties vóór Harry werkten allemaal biologisch, totdat aan het begin van de 20e eeuw kunstmest werd ingezet en vanaf de jaren '60 ook chemische bestrijdingsmiddelen. Bijzonder is dat anno 2015 door de 11e generatie weer land bij Onstwedde, Wessinghuizen en Veele wordt bewerkt, waar de voorvaderen ook werkten, en de boerderij weer een naam heeft.
  
Op het akkerbouwgedeelte van het bedrijf van Harry en Chonda wordt nog op de gangbare manier gewerkt. "Akkerbouw is moeilijker om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering dan veehouderij", zegt Harry, "maar we overdenken en onderzoeken wel de mogelijkheden om in de toekomst biologische akkerbouw te gaan doen, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Biologisch werken geeft ons veel voldoening en vergroot het werkplezier."  

Het directe contact met burgers en consumenten ervaren de Luring's ook als prettig. "In de zomerperiode worden we veel aangesproken door fietsers die langs de wei fietsen. Ze hebben allerlei vragen over de koeien en de boerderij of komen met hun verhalen van vroeger. We krijgen ook mensen aan huis, die melk kopen. Elke avond tussen 6 en 8 uur verkopen we rauwe biologische melk. Onze klanten komen uit een grote regio: van Vlagtwedde tot Nieuwe Pekela, van Emmen tot Bellingwolde. We horen verhalen over het verdwijnen van eczeem, van herstel van een lekkende darm, van verdwijnen van allergische klachten. Blijkbaar doet ongepasteuriseerde, biologische melk iets goeds. Regelmatig krijgen we de vraag of we ook vlees van onze koeien verkopen. Het plan is om daar in het najaar mee te beginnen: puur rundvlees van koeien van ons eigen bedrijf."

Op zaterdag 26 september houdt de familie Luring een Open Dag. Dan is er gelegenheid om de koepelstal te bekijken en uitleg te krijgen over het werken op het biologisch melkveebedrijf. Op de Facebookpagina van Bio-boerderij Landleven zijn de ontwikkelingen op het bedrijf te volgen. Ook via deze site, Onstwedde.info, zal de Open Dag nadere aandacht krijgen. Harry en Chonda nodigen iedereen uit om op 26 september een kijkje te komen nemen in de nieuwe koepelstal aan de Scholtweg 9. Een deel van de stal wordt op de Open Dag bevolkt door het gehoornde jongvee, dat van dichtbij bekeken kan worden.

We wensen Harry en Chonda een mooie Open Dag toe op 26 september, met mooi weer en enthousiast publiek op Bio-boerderij Landleven.