22.05.2017 Goziena Brongers

Voor deze rubriek heb ik een bezoek gebracht bij Goziena Brongers, sinds twee jaar ‘onze’ wethouder in de gemeente Stadskanaal.

Ik word ontvangen in de woonboerderij aan de Barkhoornweg waar ze samen met haar man Ben woont. Hoewel Goziena al meer dan veertig jaar in de gemeente Stadskanaal woont is ze geen geboren Groningse. Goziena vertelt dat ze is geboren in Tweede Exloërmond. Later verhuisde ze met haar ouders naar Assen waar ze ook de middelbare school heeft doorlopen.  
In 1976 kwam ze naar Stadskanaal waar ze in het Refaja ziekenhuis begon aan de opleiding voor verpleegkundige. Na haar diplomering bleef ze als verpleegkundige in het Refaja ziekenhuis werken en in 1981 ging ze samen met Ben in Alteveer wonen.
 
Goziena heeft in de tijd dat ze werkzaam was in het Refaja ziekenhuis diverse functies bekleed: verpleegkundige, praktijkbegeleider, staffunctionaris opleidingen, hoofd van de afdeling opleidingen, personeelsadviseur, en de laatste functies in het Refaja ziekenhuis waren die van staffunctionaris kwaliteit en crisiscoördinator. Voor deze verschillende functies heeft Goziena in de loop van de jaren heel wat relevante studies gevolgd, dit heeft ze met veel plezier gedaan.

“Vóór mijn betrokkenheid bij het CDA heb ik nooit politieke ambities gehad, het is gewoon op mijn pad gekomen”, zo vertelt Goziena.  Wel heeft ze als vrijwilliger veel bestuursfuncties bekleed. Ze is onder andere lange tijd betrokken geweest bij het basisonderwijs in ons dorp, eerst als lid van de schoolcommissie van de Langeveldschool en later was ze nauw betrokken bij de fusie van de twee basisscholen. Na de fusie werd Goziena voorzitter van het algemeen bestuur van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in ons dorp.
Vervolgens heeft ze een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur van Ocrea, waarvan de laatste jaren als voorzitter.
Toen haar werd gevraagd of ze er voor voelde om iets in de gemeentelijke politiek te gaan doen, leek haar dat wel een mooie uitdaging. Korte tijd deed ze ondersteunende werkzaamheden voor het CDA en vrij snel daarna ging ze deel uitmaken van de gemeenteraad.
Ruim 9 jaar was Goziena lid van de gemeenteraad van Stadskanaal. Daarna werd ze in 2014 fractievoorzitter van het CDA. Deze werkzaamheden werden gedaan in haar vrije tijd, naast haar baan in het Refaja ziekenhuis.

Na 38,5 jaar in de zorg te hebben gewerkt ging in 2015 het roer om. De toenmalige wethouder legde zijn functie neer en aan Goziena werd gevraagd om hem op te volgen. Ze gaf gehoor aan dit verzoek en sinds mei 2015 is Goziena wethouder in de gemeente Stadskanaal.
De portefeuilles waar Goziena als wethouder verantwoordelijk voor is, zijn: Omgeving & Natuur, Verkeer & Vervoer, Toerisme & Recreatie, Cultuur en Milieu & handhaving.
Daarnaast is Goziena eerste locoburgemeester. Ze vervangt de burgemeester bij haar afwezigheid. Eens in de zoveel weken heeft ze “piketdienst”. Dan is ze bereikbaar voor eventuele calamiteiten en andere onverwachte gebeurtenissen ten aanzien van de openbare orde en veiligheid.
Op mijn vraag of deze nieuwe rol bij haar past antwoordt ze: “Als wethouder heb ik contact met mensen uit alle lagen van de samenleving en dat vind ik erg boeiend. Ook de dynamiek en diversiteit van deze baan vind ik erg leuk. Het werk varieert van het maken van beleid, het besturen van de gemeente, de uitvoering er van, en alles wat daar tussen ligt”.
Een andere drijfveer voor het werk als wethouder is haar sterke gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze voelt zich dan ook meer een bestuurder dan politicus, waarbij het CDA-gedachtengoed wel een belangrijk uitgangspunt en een bewuste keuze is.

Tijd voor leuke dingen naast haar werk is er eigenlijk niet, alleen in de vakanties. Lezen, en dan met name psychologische thrillers en autobiografieën, is één van de hobby’s van Goziena. Voor haar creatieve hobby’s, schilderen en edelsmeden heeft ze de laatste jaren helaas geen tijd.

Goziena, fijn dat je de bezoekers van onstwedde.info op deze manier een kijkje laat nemen in jouw  werk en privéleven. Bedankt voor het gezellige en informatieve gesprek en veel succes verder in je functie als wethouder.