26.11.2019 Voedselpakketten Wit Rusland

Al vele jaren vragen wij als vrijwilligers van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) uw medewerking aan deze actie. In Wit Rusland is de economie nog steeds slecht! Velen hebben geen werk en dus ook geen geld. Voorzieningen zoals uitkeringen zijn er niet. Velen leven in armoe. Voor veel gezinnen in Nederland is er een voedselbank. Daarom zijn ze in Wit Rusland heel dankbaar voor onze hulp. De voedselpakketten zijn voor de allerarmsten, mindervaliden of vrienden die u heeft in Wit Rusland.

Helpt u mee en wilt u geld geven voor één of meer voedselpakketten? U kunt ook een pakket laten sturen naar gezinsleden, waarmee u contact hebt. Voor geadresseerde pakketten moet u naam, adres en telefoonnummer van het gezinslid en ook uw eigen gegevens aan ons doorgeven.

Kent u mensen in uw familie, op uw werk of in uw kennissenkring, waarvan u denkt, dat zij ook mee willen doen, geef het door!

Voorgaande jaren hebben we veel geld mogen ontvangen. We kunnen zeggen: gezegende acties! Met uw geld kunnen we mensen in Wit Rusland - zij zijn ook onze naasten - een beetje "warmte" geven.

Een voedselpakket kost € 25,00. Om verzendkosten te besparen, laat SRK haar zusterorganisatie Wit Rusland daar de pakketten samenstellen.

U kunt uw bijdrage storten op (spaar)rekening NL69RABO3632.423.385 t.n.v. Voedselpakketten Wit Rusland ( D. Bessembinders). Tot uiterlijk 31 december 2019 kunt u geld overmaken.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Groeten Gina Huitsing en Dineke Bessembinders

Gina:  T (0599) 454530

Dineke: T (0599) 332239

E-mail