23.11.2023 Terugkoppeling collegebezoek 10 oktober

Dinsdag 10 oktober heeft het college van B&W een bezoek gebracht aan Onstwedde.

Eerst ging het college met Ocrea op de fiets door het dorp om de ingebrachte punten van dorpsbewoners te bekijken en te bespreken. Doel van de fietstocht was om samen met het college te kijken naar de staat van een aantal punten, de verkeersveiligheid, maar ook naar de toekomstplannen zoals de woningbouw. De bewoners die een vraag hadden voor het college zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht.

Het consultatiebureau dat voorheen op de woensdagen huis hield in de Bolster, maar waar al een tijd geen gebruik meer van gemaakt kan worden, was één van de ingebrachte punten. Dit punt had Ocrea al eens samen met Dorpsbelangen Alteveer bij de gemeente onder de aandacht gebracht en mevrouw Sterenborg noemde deze middag dat binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid over het consultatiebureau wordt verschaft.

In de avond was er voor de dorpsbewoners de gelegenheid om in gesprek te gaan met de burgemeester en wethouders. De setting was laagdrempelig en enkele bewoners maakten van deze mogelijkheid gebruik om het gesprek aan te gaan met het college. Deze avond kwam de behoefte aan nieuwe woningen opnieuw ter sprake en tegelijkertijd waren er ook wel wat vragen over de mogelijke bouwlocaties en wat voor type woningen we in Onstwedde nodig hebben. Daarom ook de oproep om uw wensen kenbaar te maken bij de gemeente Stadskanaal, zodat de noodzaak hiervan wordt ingezien.

Ocrea heeft eerder dit jaar plannen voor woningbouw ingediend bij de gemeente die vooral zijn gericht op de Olde Hof. Tot op heden wil de gemeente nog niet meegaan in deze plannen. De gemeente geeft aan dat het in contact is met Lefier over de grond, maar concrete ontwikkelingen zijn er nog niet. Ocrea blijft dit onderwerp onder de aandacht brengen bij de gemeente, zodat er binnen afzienbare tijd woningen gebouwd kunnen worden en de inwoners van ons dorp hier kunnen blijven wonen of kunnen terugkeren.