30.01.2024 Terugblik op de tijd van 'Moriaantje'

Een terugblik op de tijd van 'Moriaantje'

In de rubriek ‘Zo was ‘t’ van deze Onstwedder website heb ik al enkele keren m’n blijdschap en dankbaarheid geuit over het doorgeven van zaken die voor het verdere vastleggen/verdiepen van de historie van ons dorp van belang (kunnen) zijn. Het Onstwedder Historisch Archief van Ocrea kan dit soort giften gelukkig nog prima aan en haar honger is dus voorlopig nog niet gestild.

Bij het ordenen van een aantal boekjes die al geruime tijd geleden waren binnengekomen, kwam ik “De vrolijke lees- en voordrachtstukken, bijeengebracht door Arie Post” tegen. Het betreft een boekje uit 1935, dat ons Archief werd toebedeeld door (wijlen) dhr. Engel Huls.
Hij had het indertijd gekregen uit de erfenis van zijn vader Hendrik Huls (van de Höfte).
Gelijk het eerste verhaaltje vond ik heel treffend. Juist in deze tijd waarin termen als racisme, moslimhaat en arbeid(er)smigratie aan de orde van de dag zijn, werpt dit verhaaltje van zo’n 100 jaar geleden een heel ander licht op de genoemde thema’s. En het element humor maakt dat licht nog vreugdevol ook !

Lees meer


Bekijk alle aflevering in de rubriek Taikens en Toal van Geert Schreuder en Klaas Meijer