17.09.2022 Stuw: Stroom uit Westerwolde

STUW, Stroom uit Westerwolde, had gisteren een feestje. Dit moment is voor STUW een mijlpaal.  Het belang van lokaal opgewekte, schone energie, is nog nooit zo groot geweest.

De fossiele brandstof put de aarde uit, pleegt een aanslag op de natuur en jaagt de klimaatverandering aan. De energieprijs vliegt de pan uit en energie-armoede wordt het grote probleem. Onze grote energiebedrijven zijn in buitenlandse handen.

Grote problemen die we niet zomaar kunnen oplossen. Een deel van de oplossing is kleinschalig, lokaal produceren en consumeren. Net deze week stond het mooi bericht in de krant dat Vledderveen energie-neutraal wil worden. Prachtige stappen in de goede richting.

Stuw wil die kant ook op. Wij willen een nutsbedrijf worden dat haar opbrengst en winst verdeelt onder haar leden en investeert in duurzame projecten. Dat is onze missie en daarvoor zijn we hier gekomen. Ik ben er van overtuigd dat er een belangrijke rol is voor coöperaties zoals Stuw voor de lokale energievoorziening.
Dit is voor ons een feestelijk moment. Fijn dat jullie er daarom ook zijn. Het is voor het eerst dat Stuw daadwerkelijk Stroom uit Westerwolde opwekt. STUW doet haar naam nu echt eer aan. We leveren energie met het dak van familie Hilverts en van mevrouw Migchels. Dus ook tijd voor een bloemetje voor de dakeigenaren.

Ik heet van harte welkom de wethouder van Stadskanaal,  Ingrid Sterenborg en van Westerwolde Saskia Ebbers. Het is mooi dat jullie laten zien hoe belangrijk de energie transitie, ook voor jullie is.
Welkom ook aan alle participanten die geld hebben ingezet. Jullie eigen geld heb je ingezet vanuit de overtuiging dat het nodig is. Nu zien we dat het werkt. En natuurlijk ook fijn dat onze  leden zijn gekomen. Met jullie delen we de overtuiging dat het met energie anders moet. Onze gezamenlijke overtuiging bindt. Geweldig dat jullie er zijn.

Zonder de deskundige begeleiding van Ecoop was het moeilijk geweest om dit te realiseren. Want er komt nogal wat bij kijken. Het is allemaal ingewikkeld en omvangrijk, vooral zo voor de eerste keer. We hopen de opgedane kennis in de vervolgtrajecten goed te kunnen gebruiken. De projectmanager van Ecoop, Klaas Bijlsma, is hoogstpersoonlijk hier gekomen. Klaas, van harte welkom.

Met onze installateurs, Platen uit Ter Apelkanaal en Buist uit Stadskanaal hebben we alle praktische probleempjes kunnen oplossen. Er was soms tegenslag qua termijn of praktische zaken, maar we zijn er altijd uitgekomen. Dat geeft een goed gevoel, ook voor verdere samenwerking.

Want we hebben nog twee daken die we willen beleggen met zonnepanelen. En dan hebben we gelukkig al positieve ervaring. En hebben we ook het plezierige idee dat er weer ruimte is voor leden om participaties te nemen. En daarmee ook zelf te investeren in de toekomst.

Ik heet ook graag een bijzonder persoon welkom, die het voorstel deed om een beeld te ontwerpen dat past bij onze missie maar vooral ook bij dit moment van de feestelijke opening. Die persoon is Willem Kind. Willem heeft voor ons een zonnepaneel beeld gemaakt. Willem opperde om er een wisselprijs van te maken. Daarmee krijgt het beeld een functie om de aandacht te richten op duurzame en vooral ook gezamenlijke ideeën. Want daarom hebben we een coöperatie opgericht; daarom komt de opbrengst ten goede aan deze regio. Willem ga je gang! Het woord is aan jou.

Nu komen we aan het moment suprême. We doen een officiële check of de panelen het ook echt doen. Komt er elektriciteit van? Ik nodig graag beide wethouders uit om de stekkers met elkaar te verbinden.
Applaus!!!!!! Het woord is aan de wethouders. Bloemetjes.
Tijd voor enkele mededelingen: WC etc. En een hapje en een drankje.