17.02.2020 Regio viert 75 jaar vrijheid uitbundig

Inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn van plan om de bevrijding van de Kanaalstreek uitbundig te vieren. Deze week organiseerden vrijwilligers uit Onstwedde, de Stichting Vrienden Semsstraatkerk uit Stadskanaal en het Knoalster Achterhuus een bijeenkomst over de plannen in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Het is echter nog onduidelijk hoeveel subsidie zij krijgen.

Gedenkdiensten, de keuken van destijds, tal van (on-vertelde) verhalen en dezelfde driekleur die wapperde tijdens de bevrijding van de streek halverwege april 1945: het is slechts een greep uit de agenda.

Terug in de tijd
Voor Onstwedde start de viering op 13 april met een ‘herbelevingsdag’: een soort levend museum. Bezoekers van de dag kunnen proeven van oorlogsgerechten en ouderwetse spelletjes spelen. In de straten lopen inwoners rond in ‘oude’ kledij die zij zelf maakten van lapjes stof.

In een grote ‘kijkdoos’ van vier bij vier, bij vier meter, gemaakt door leerlingen van de Rank en het Ubbo Emmius, wordt het toen en nu tegen elkaar uitgebeeld, inclusief zelfgemaakte filmpjes. Daarnaast is er een expositie met onder meer foto’s, persoonsbewijzen en verhalen van mensen uit de oorlog. Ter ere van de Poolse strijders die de Duitsers voor zich uitdreven, wordt het Poolse volkslied ingestudeerd als ook meerdere andere liederen.

Pools volkslied
Afsluitend wordt op vrijdag een lazershow gehouden waar lokale en nationale beelden worden vertoond. De kosten worden voor een groot deel gedekt uit de verkoop van lootjes, de vrijwillige inzet van zo’n 100 inwoners en sponsorende lokale bedrijven. Al met al wordt zo’n zeventig procent van de kosten gedekt door ‘het dorp’, ook is subsidie aangevraagd bij de gemeente. Het is echter onduidelijk of gevraagde bedrag ook wordt toegekend. „We zitten nog te wachten”, zegt één van de organisatoren.

Semsstraatkerk
Ook Stichting Vrienden Semsstraatkerk heeft uitgepakt. „We werden geïnspireerd door het Café van de Vrijheid.” Een subsidieverzoek is neergelegd, maar de stichting heeft nog geen reactie gekregen. „We willen het graag laagdrempelig houden, eventueel met vrijwillige gift en anders betalen we het uit de eigen pot.” De vrijwilligers hopen binnenkort op meer duidelijkheid: „Dat geeft ons ook wat meer handvatten.”

Vanaf 1 tot en met 27 april is er een expositie in de kerk. Met beelden, verhalen uit de oorlog en schilderijen van Theodora Plas uit Den Haag. Er wordt een herdenkingsdienst gehouden op 12 april met onder andere liederen uit de tijd van de bevrijding. In de week daarna wordt een zangavond gehouden. De invulling daarvan moet verder uitgewerkt worden, wel is al een solist geboekt.

Een groep vrijwilligers werkt de komende tijd bovendien verhalen en oude foto’s uit tot een expositie die centraal wordt gesteld in de bibliotheek. De vrijwilligers proberen daarbij verborgen verhalen boven water te krijgen en die over te dragen op de volgende generatie.

Bij de kerk wappert de vlag die ook gehesen werd tijdens de bevrijding: die vonden de vrijwilligers in goede staat terug.

Knoalster Achterhuus
Blijvend is het monument van het Knoalster Achterhuus, waar 16 mensen een onderduikplek in het huisje van Willem en Hindertje Drenth vonden. Het monument wordt officieel onthuld op 30 april door de dochter Lammie (91).

Bron: Dagblad van het Noorden