19.05.2022 Raadsakkoord en Raadsbreed College

Op basis van gesprekken met alle partijen in de gemeenteraad adviseert informateur Bert
Nederveen om te komen tot vernieuwende aanpak: een Raadsakkoord, uitgevoerd door een
‘Raadsbreed College’. Beoogd wethouders zijn Ingrid Sterenborg (ChristenUnie), Jur Mellies
(Lokaal Betrokken), Egbert Hofstra (PvdA) en Goedhart Borgesius (VVD).


In dit ‘Raadsbreed College’ staan de wethouders boven de partijen en werken ze nadrukkelijk
met alle partijen samen.

Het rapport van de informateur zal tijdens de raadsvergadering van 23 mei worden besproken.
In de komende weken zal een Raadsakkoord op hoofdlijnen worden opgesteld en zullen de
portefeuilles worden verdeeld. Tijdens dit traject zal de heer Nederveen als formateur de rol
van procesbegeleider vervullen.

Naar verwachting eind juni kan het Raadsakkoord worden vastgesteld en kunnen de
wethouders worden beëdigd. Daarna zal het nieuwe college op basis van het Raadsakkoord een
uitvoeringsprogramma opstellen.

Foto: archief Onstwedde.info