24.03.2020 Pleziervaart/fietsers, steun dit idee!

Het Mussel-Aa-kanaal heropenen voor pleziervaart en fietsers, steun dit idee!

Maak het Mussel Aa Kanaal in z'n geheel bevaarbaar voor de pleziervaart, dat is de grote kracht: De schakel!
Alle dammen moeten worden vervangen door hooghòltjes met een doorvaarthoogte van 3.50 meter hoog, tevens moeten in twee provinciale wegen een sluis worden gerealiseerd. Er moet worden gebaggerd en dienen er oeverbeschoeiingen worden aangebracht.

Grote voordelen:        
A: voor het gemotoriseerde auto en andere wegverkeer: uniek, geen oponthoud!
B: geen brugbediening,
C: weinig onderhoudskosten,
D: geen oponthoud voor de pleziervaart, dus sneller naar plek van bestemming!
 
Dan wordt dit een prachtig uniek vaargebied.
Tevens dient er langs dit traject een fietspad worden aangelegd. En ontstaat er een fraai vaar, fiets en wandelgebied met uitstraling van allure. Bovenstaand nieuw vaarweg samen met het al bestaand bevaarbaar Ruiten Aa Kanaal & B.L. Tijdens Kanaal vergroot het de aantrekkelijkheid en siert de omgeving.

Deze impuls is een verrijking voor het gebied en draagt bij tot aantrekkelijk open vriendelijk en afwisselend karakter.

Ter versterking van de werkgelegenheid!

Het totaalplaatje van het gebied Zuid –Oost Groningen is dan een waardevol toeristisch gebied.

Met uitstraling en erkenning naar de rest van Nederland.

Laat uw stem horen en steun dit idee. 

Lees meer en Steun dit idee!!