29.10.2020 Oproep oorlogsherinnering fam. Luteijn

Momenteel ben ik bezig om een boek te maken, gevuld met herinneringen aan de oorlogsperiode in Onstwedde. Verschillende 85-plussers heb ik daarvoor al geïnterviewd. Nu zou ik graag meer weten over de kinderen van dominee A. Luteijn, die in de oorlogsjaren predikant in de Hervormde kerk was.

Zijn kinderen Piet (geboren juli 1927), Johan (geboren januari 1929) en Marietje (geboren april 1930) hebben een deel van hun jeugd in Onstwedde doorgebracht. Wie heeft herinneringen aan deze kinderen in de oorlogsjaren? Aan de pastorie, aan belevenissen op school of thuis met hen, aan de dominee in die tijd van oorlog, in de kerk of bij andere contactmomenten? Hoe werd er gepraat over de oorlog, gebeden, kreeg de dominee eten van gemeenteleden, etc.
 
Ik realiseer me dat de kans op dergelijke herinneringen klein is, omdat het gaat om lang geleden. De drie domineeskinderen leven niet meer. Wel heb ik contact met twee van zijn kleinkinderen, die me een aantal anekdotes konden vertellen.
Heeft u een ouder, oom, tante, buurman of buurvrouw, die mogelijk bij Piet, Johan of Marietje in de klas zat op de lagere school? Zou u hen willen vragen naar wat ze nog weten van die tijd met deze kinderen? Ik hoor het graag!

U mag me (bij voorkeur) mailen of bellen. Bij voorbaat dank voor de moeite en de medewerking.

T (0599) 331666
E-mail