11.02.2019 Oproep: Ideeën voor De Bolster

Sinds de opening van de Bolster worden er onder de vlag van Welstad activiteiten voor ouderen georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u elke maand in de Schakel.

Sinds enkele jaren zijn deze activiteiten toegankelijk voor alle volwassenen vanaf 18 jaar. Door deze groep wordt hier echter nauwelijks gebruik van gemaakt. We zien de laatste tijd, dat de deelnemers aan de activiteiten steeds ouder worden, het aantal deelnemers loopt bij sommige groepen ook terug en er komen weinig jongere senioren en volwassenen bij. Wij vragen ons dan ook af of het aanbod in de Bolster nog wel aansluit bij de wensen van deze groepen.

Sinds een aantal jaren is er een groep van vrijwilligers werkzaam in de Bolster. Zij zorgen er met name voor dat in de schoolvakanties, als de Bolster gesloten is, er toch op 2 middagen in de week activiteiten plaats kunnen vinden. Verder verzorgen zij elke dondermorgen een koffieochtend, waar ook regelmatig extra activiteiten plaatsvinden. Van deze mogelijkheden wordt goed gebruik gemaakt, maar ook hier weer vooral door ouderen.

De vrijwilligers willen graag samen met de werkers van Welstad onderzoeken, of we het aanbod van activiteiten zodanig kunnen uitbreiden, dat het meer aansluit bij de wensen en behoeften van alle inwoners van Onstwedde en Alteveer. Van daaruit is het plan ontstaan om ook (voorlopig) één avond in de week open te gaan, zodat ook werkende mensen in staat zijn aan een activiteit deel te nemen. Daarvoor vragen wij uw medewerking.
Onze vraag is heel helder: heeft u ideeën of wensen voor een activiteit, die u graag met anderen wilt ondernemen? Of heeft u misschien talenten waarmee u anderen in een groep wat kunt leren? U kunt bijvoorbeeld denken aan:
- Creatieve activiteiten
- Spelactiviteiten, bingoavonden
- Biljarten (er is een biljartzaal met 3 biljarts)
- Thema-avonden
- Gespreksgroepen, cursussen, leeskring

Dus heeft u ideeën of wensen voor een activiteit? Of wilt u zelf iets organiseren binnen de Bolster? Laat het ons weten. Afhankelijk van de reacties wordt gekeken naar dag, tijdstip en kosten.

M (06) 15867319 Gea Timmer, buurtmaatschappelijk werkster
E-mail

of

M (06) 14247673 Carla Taks, vrijwilligster
E-mail