06.02.2018 Onstwedde.info en de clubkas campagne!

Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt maar liefst € 100.000,00 beschikbaar om verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in de rug te geven. Ook stichting Onstwedde.info wil hier graag een graantje van meepikken.

Vanaf 8 februari tot en met 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriet, waarvan maximaal twee op dezelfde stichting of vereniging.

Elke stem is voor ons geld waard! Hoeveel een stem waard is nu nog niet bekend. De beschikbare € 100.000,00 wordt gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Na afloop van de campagne wordt de waarde per stem dus bekend. 

Wij vragen leden van de Rabobank om Onstwedde.info een steuntje in de rug te geven door op ons te stemmen. Breng vanaf 8 februari daarom zoveel mogelijke stemmen uit op Onstwedde.info.

Alvast hartelijk dan voor uw stem(men).

Het bestuur van stichting Onstwedde.info

Klik hier om te stemmen