05.10.2022 Onderzoek naar koopgedrag

Begin oktober start in de provincie Groningen met een onderzoek naar het koopgedrag in de provincie. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Dit onderzoek wordt ook in de gemeente Stadskanaal uitgevoerd. Met de informatie van dit onderzoek wordt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld gebracht, wat bijdraagt aan het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers gezocht
Begin oktober worden onder andere enkele inwoners uit de gemeente Stadskanaal uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via onderstaande link. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van €25,- verloot. De vragenlijst kan t/m 31 oktober ingevuld worden.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus I&O Research en BRDG Advies. In 2016 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Voor meer informatie over het onderzoek is er de website koopstromen. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2022.

Deelname onderzoek koopgedrag

Website Koopstromen