12.09.2020 Nieuws zwembad en de plannen voor 2021

De start van het zwemseizoen 2020 was onzeker, maar ondanks alle maatregelen rondom Covid-19 heeft 't Vlasmeer een goed jaar gehad. Er waren 34 zwemleskinderen, ruim 9.000 bezoekers en ook de zwem4daagse werd goed bezocht.

Inmiddels is alles rondom het bad weer opgeruimd. Nog één keer kunnen de honden een duik nemen, en dan is het seizoen echt afgelopen. Althans, sportief gezien. Want achter de schermen gaan we door!

Vorig jaar kregen we het goede nieuws dat het zwembad nog 10 jaar open mag blijven, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dit brengt ontwikkelingen met zich mee, en dat betekent dat de huidige constructie gaat veranderen. In plaats van dat de gemeente het contract met de exploitant aangaat, gaan wij dit als stichting zelf op ons nemen. Wij krijgen geld van de gemeente om een exploitant in te huren en het klein onderhoud van het bad te bekostigen.

Wij krijgen hier meer verantwoordelijkheden door en dus ook beheer over het bad. Dit biedt kansen!
Op dit moment zijn wij advies aan het inwinnen van verschillende partijen, en op basis daarvan schrijven we een plan dat we binnenkort aan de gemeente zullen voorleggen. Wij willen dit plan zo concreet mogelijk voorbereiden, u kunt denken aan punten als openingstijden, inzet van vrijwilligers, activiteiten en samenwerking met een exploitant. Op dit moment zijn we bezig ons bestuur verder uit te breiden.

Jeanet Deuring en Therese Kip zijn inmiddels gestopt met hun bestuursfunctie. Wij willen hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren!

Wij geloven dat er draagvlak is binnen het dorp om op deze manier ons zwembad te gaan exploiteren! Dit vanwege alle trouwe bezoekers, vrijwilligers en donateurs!

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen, en kijken er naar uit u meer te kunnen vertellen over de goede plannen die we hebben voor 2021!

Lilian Kruiter
Henny Wilts
Henk-Jan van der Bijl
Fianne Koudstaal