09.05.2019 Nieuws van Ocrea: Voorjaarschouw

Afgelopen 30 april heeft de gemeente samen met Ocrea diverse punten in Onstwedde bekeken tijdens de halfjaarlijkse schouw, daarbij zijn ook de punten meegenomen die door inwoners aan ons doorgegeven zijn. De gemeente neemt deze punten mee.

Daarnaast horen wij ook algemene klachten over het groenonderhoud, deze en andere klachten, bijvoorbeeld van schade en overlast kunnen individueel gemeld worden bij de gemeente via de Fixi app: Lantaarnpaal kapot, zwerfvuil op straat, achterstallig groenonderhoud, verstopte riolering of andere gebreken? Laat het de gemeente weten.

U kunt online een melding doen in Fixi. Ook kunt u een melding doen met de Fixi app. Op die manier kunt u meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding(en). U kunt de Fixi app downloaden in de Appstore en Google Playstore:
Downloaden voor Apple
Downloaden voor Android

De meldingen gaan rechtstreeks naar de buitendienstmedewerkers of onderaannemers en worden in principe binnen 10 werkdagen afgehandeld. Meestal kan de gemeente de meldingen snel oplossen. Lukt dat niet, dan informeren zij u.

Bij calamiteiten kunt u bellen naar (0599) 631631. Bel dit nummer bij gevaarlijke situaties zoals het blootliggen van stroomdraden van een lantaarnpaal of een oliespoor op de weg.

Online melden in Fixi

Stichting Ocrea
E-mail
Informatiepagina

Stichting Ocrea zet zich in voor het bevorderen van het woon- & leefklimaat en het behartigen van de belangen van de inwoners in en rond Onstwedde. Via de Schakel en Onstwedde.info houden wij u ook op de hoogte van alle actuele zaken. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina op Onstwedde.info. Hebt u vragen of suggesties? Stuur ons een E-mail.