09.05.2019 Nieuws van Ocrea: Refajaziekenhuis

Treant en Menzis zijn voornemens in de tweede helft van mei en begin juni een aantal bijeenkomsten voor bewoners te beleggen over de plannen met het ziekenhuis.

De bijeenkomst voor inwoners van Onstwedde vindt waarschijnlijk in Alteveer plaats.

Concrete informatie hierover volgt zodra hier meer over bekend is.

Stichting Ocrea
E-mail
Informatiepagina

Stichting Ocrea zet zich in voor het bevorderen van het woon- & leefklimaat en het behartigen van de belangen van de inwoners in en rond Onstwedde. Via de Schakel en Onstwedde.info houden wij u ook op de hoogte van alle actuele zaken. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina op Onstwedde.info. Hebt u vragen of suggesties? Stuur ons een E-mail.