09.11.2020 Nieuws van Ocrea

Hieronder een overzicht van zaken waar Ocrea zich momenteel mee bezig houdt.

De afgelopen maanden zijn er een aantal wisselingen geweest in het bestuur van Ocrea. Allereerst namen we in februari afscheid van Henk Fissering, die negen jaar penningmeester is geweest. Fianne Koudstaal volgt hem op als penningmeester, terwijl Renate Meijer nieuw in het bestuur is gekomen. In september namen we afscheid van Anneke Clevering, die bijna negen jaar het secretariaat van Ocrea voor haar rekening heeft genomen. Sanne Bessembinders was bereid haar als secretaresse op te volgen. In november namen we tenslotte ook afscheid van Sandra Blomsma. Martin Lantinga is in haar plaats in het bestuur van Ocrea gekomen. Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog bedanken voor zijn/haar inzet in de dorpsraad!

Overleg wethouder

Eind september is er een (digitaal) overleg geweest met wethouder Goziena Brongers en Anneke Boiten, dorps- en wijkcoördinator van de gemeente Stadskanaal. We hebben en aantal zaken aan de orde kunnen stellen. Ocrea constateert al een paar jaar dat de staat van de fietspaden (bijv. de Stroomdalroute) slecht is en hebben dit opnieuw kenbaar gemaakt. We hopen dat er iets aan de staat van de fietspaden wordt gedaan, want op verschillende plekken zijn de paden behoorlijk beschadigd. Wel is er tevredenheid over de aanpak van de fietspaden tussen Onstwedde en Stadskanaal en tussen Onstwedde en Wedde (via Holte). Verder hebben we het groenonderhoud aangekaart. We zijn tevreden over de kwaliteit en hoeveelheid van het groen, het gaat Ocrea vooral om de frequentie van onderhoud. De gemeente heeft hier helaas de afgelopen jaren op moeten bezuinigen.

Woningbouw en zwembad

Een ander onderwerp dat werd besproken is woningbouw. Welke mogelijkheden zijn er nog voor woningbouw in de dorpskom en om het dorp? Voor Onstwedde geldt dat er beperkte ruimte is voor moderne, betaalbare woningen. We hebben in ieder geval het stuk grond tegenover de Zonnehof onder de aandacht gebracht (mogelijkheid tot overleg met Lefier over evt. verkoop van de grond, zodat hier koopwoningen zouden kunnen komen). Ook het zwembad kwam ter sprake. De zwembadcommissie heeft een plan ingediend met betrekking tot de exploitatie van het Vlasmeer en is momenteel in gesprek met verschillende partijen. Op korte termijn moet duidelijkheid komen hoe de toekomst van het zwembad er concreet uit komt te zien. Hopelijk kunnen we, zoals in 2019 is toegezegd door de gemeente, zo’n tien jaar vooruit kijken.

Verkeer

Een punt van aandacht is ook de verkeersveiligheid in het dorp. De afgelopen weken zijn er van verschillende inwoners van het dorp klachten/opmerkingen gekomen over het verkeer. Deze hebben betrekking op de snelheid en de drukte in de Dorpsstraat, met name in de buurt van de Coop. We constateren ook dat er veel vrachtwagens en zwaar landbouwverkeer door de Dorpsstraat gaan. Met name de snelheid baart zorgen, vooral omdat er veel wegen van rechts zijn, waar het verkeer voorrang heeft. Dezelfde geluiden ontvangen we van bewoners aan de Boslaan en de Havenstraat. Ook in de buitengebieden worden opmerkingen gemaakt over de (hoge) snelheid waarmee gereden wordt. Laat duidelijk zijn dat in het dorp de 30 km regel geldt, behalve in de Luringstraat waar 50 mag worden gereden. De verkeersveiligheid is een punt van aandacht, waar we als Ocrea iets mee willen gaan doen. Inmiddels heeft ook Basisschool De Rank dit onderwerp opgepakt.

Brink

De Brink (in het centrum van het dorp) is een plek waar regelmatig evenementen worden gehouden. Nu de dierenarts verhuisd is naar de Dorpsstraat ontvangen we klachten over hondenpoep op de Brink. Het is natuurlijk gemakkelijk om voor of na een bezoek aan de dierenarts nog even de hond op de Brink uit te laten. De Brink is echter niet de juiste plek om de hond uit te laten. We gaan mensen hierop attenderen door op de Brink borden te plaatsen.

Corona

Op dit moment hebben we (opnieuw) te maken met allerlei corona-regels. In het dorp zijn de afgelopen weken een behoorlijk aantal besmettingen geweest. Het sociale leven ligt weer stil. Minimale bezetting tijdens kerkdiensten, geen binnensport, geen voetbal, geen samenkomsten van verenigingen. Laten we op elkaar letten en de basisregels volgen. Wellicht dat over een paar weken weer meer mogelijk is.

Voor meer informatie maar ook opmerkingen, vragen, klachten, tips, enz. kunt u de pagina van Ocrea raadplegen op de website Onstwedde.info. Hier is ook een contactformulier te vinden.

Namens het bestuur van Ocrea,
Jan Hidde Wilzing