13.03.2018 Nanne Sterenborg gaat anders boeren

Zes boeren geselecteerd voor Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Hogere opbrengsten, minder milieubelasting, lagere kosten. Zes boeren gaan de uitdaging aan in de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Het komend jaar gaan ze anders boeren. Door nieuwe precisielandbouwtechnieken toe te passen, gaan ze stappen zetten in de verdere perfectie van teeltmaatregelen. Hierbij worden ze intensief begeleid door experts van Wageningen University & Research. Proagrica, de uitgever van de vakbladen Boerderij en Groenten & Fruit, zorgt voor kennisverspreiding via een innovatieve mediacampagne.

De volgende 6 boeren zijn geselecteerd uit de 55 kandidaten: Martin de Meijer uit Hoek; Daniel Cerfontaine uit Berg en Terblijt, Pieter van Leeuwen Boomkamp uit Nijkerk, Max Sturm uit Ens, Bart van Loon uit Slootdorp en Nanne Sterenborg uit Onstwedde. De 6 boeren gaan ieder aan de slag met een of meer precisielandbouwtechnieken. Voor 2018 zijn de volgende technieken uitgekozen: plaatsspecifiek granulaat tegen aaltjes, variabele bijbemesting van stikstof in aardappelen, plaatsspecifiek bekalken met bodemscan, minimaal doseren van bodemherbiciden en variabel doseren loofdoodmiddelen en fungiciden en variabel poten van aardappelen.

Eén van de zes bedrijven wordt eind 2018 uitgekozen om zijn bedrijfsstrategie met hulp van experts nog verder door te lichten en optimaal alle kansen van de precisielandbouwtechnologie te benutten. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw duurt van 2018 tot en met 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aeres Hogeschool Dronten is partner met als taak verbinding tussen groene onderwijs en het project te leggen. Hierdoor kunnen studenten leerervaringen in de precisielandbouw opdoen. Leveranciers van precisielandbouwproducten en -diensten worden betrokken op basis van wensen van de betrokken boeren.

Bron: Agri Holland