09.03.2019 Meems op lijst waterschapsverkiezingen

Onstwedder Meems namens CDA op lijst waterschapsverkiezingen.

Op plaats 7 van lijst 4 (CDA) is voor de waterschapsverkiezingen Bé Meems te vinden. Met Hilbrand Sinnema als lijsttrekker en nog 10 andere kandidaten uit het gebied van Hunze en Aa's is onze dorpsgenoot ook verkiesbaar.

Meems zet zich graag in voor een goed en zorgvuldig waterbeheer.

Een waterschap gaat over het waterbeheer, dat het veilig, voldoende en schoon blijft voor mens en dier. De zorg is er dat we droge voeten houden, dat er genoeg water beschikbaar is en dat de waterkwaliteit goed is.

Onze waterhuishouding vraagt om blijvende aandacht en inspanning. Nu en in de toekomst. Daar komt de bodemdaling bij kijken en ook onze klimaatverandering. Verder hebben we nog veroorzakers van overlast aan onze watergangen. Meems is van mening dat dieren zoals de muskusrat niet ongebreideld hun gang moeten kunnen gaan.

Bij droogte heeft het waterschap de zorg voor waterberging en wateraanvoer, waarbij het van belang is dat de productie van voedsel hoge prioriteit heeft. Droge voeten houden en het voorkomen van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast zijn de belangrijkste taken van het waterschap.
Het CDA wil koste wat het kost overstromingen voorkomen.

Belangrijk is dat we ook ons klimaat niet uit het oog verliezen. Het CDA heeft dan ook als thema: "Om ons klimaat kun je niet heen!"

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart.