06.09.2021 Knoalster raadsnestor Ingrid Sterenborg

Normaliter is de burgemeester de voorzitter tijdens een raadsvergadering. In Stadskanaal liep het de afgelopen jaren regelmatig anders. Dan was daar nog altijd Ingrid Sterenborg, de raadsnestor die de afgelopen jaren meer dan tien raadsvergaderingen leidde.

In het dagelijks leven runnen Ingrid en Nanne Sterenborg een boerenbedrijf in Onstwedde. De Sterenborgs zijn een van de oudste boerengeslachten van Nederland.

De familie Sterenborg bestiert sinds 1659 het boerenbedrijf. Nanne Sterenborg is de elfde generatie, zoon Gert de twaalfde. Daar waar Nanne en Gert zich richten op de precisielandbouw, is Ingrid Sterenborg-Kooij druk in de weer met het pluimveebedrijf.

Naast die bezigheid toont Ingrid Sterenborg sinds 2000 haar maatschappelijke betrokkenheid als raadslid. Eerst voor de RPF, maar na de fusie met de GPV voor de ChristenUnie.

En niet onverdienstelijk, want Sterenborg is een van de raadsleden die jarenlang heeft geknokt om de treinverbinding naar Stadskanaal weer op de politieke agenda te krijgen. En wanneer de tekorten rond de zuidelijke ringweg niet verder oplopen, gaat deze verbinding er in 2024 komen. Politiek is, zoals Sterenborg het zelf zegt, soms een kwestie van de lange adem. ‘In het verkiezingsprogramma van de RPF in 1990 stond de trein al op de agenda.’

Als een van de langstzittende raadsleden - collega Erik Bieze is ook al decennialang van de partij, maar was tussendoor ook nog even afwezig en was een raadsperiode wethouder - is Ingrid Sterenborg de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad wanneer de burgemeester afwezig is.

Woelige vergaderagenda's
Sterenborg is er bedreven in geraakt om Stadskanaal door woelige vergaderagenda’s te loodsen. Zo viel ze eind januari 2018 snel in toen Baukje Galama laat op de avond de raadszaal verliet na een verhit debat met D66’er Klaas Pals. Ze rondde de vergadering af, de vergadering die achteraf de laatste van Galama bleek te zijn.

Ook zat ze als raadsvoorzitter de vergaderingen voor nadat waarnemer Froukje de Jonge vroegtijdig als wethouder in Almere terugkeerde. En toen waarnemer Yvonne van Mastrigt thuis in quarantaine zat na een contactmoment met een besmette ambtenaar, was daar opnieuw Sterenborg als redder in nood.

‘Het is leuk om te doen, maar het is ook wel pittig naast een gewone baan’, zegt Sterenborg. Helemaal sinds corona is haar taak veelomvattend geworden. ‘Dat digitaal vergaderen is een extra belasting. Ik heb drie beeldschermen: één waar de raadsleden in beeld zijn, één met de agenda voor me en één waar ik mezelf kan zien. En dan appen raadsleden soms ook dat ze graag iets willen zeggen. In een vergaderzaal is het minder intensief.’

Nog eens vier jaar?
Na meer dan twintig jaar als raadslid staat Sterenborg voor de keuze om ook vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan. Ze zegt niet bij voorbaat nee wanneer ze hoog op de kieslijst wordt geplaatst.

‘Ik vind het leuk om te doen, je kunt iets betekenen voor Stadskanaal en de omliggende dorpen. Wel is het zo dat het raadswerk veel ingewikkelder is geworden door de zorgtaken die gemeenten nu zelf moeten uitvoeren. Het kost ook meer tijd dan in het verleden. Dat maakt het raadswerk niet direct laagdrempelig voor nieuwe mensen en dat baart me wel eens zorgen.’

Bron en foto: RTVNoord