30.11.2019 Klaas Meijer op de Tichelberg

'Ik herinner me nog, dat ik begin jaren (19)’80 op diezelfde Tichelberg een – laten we ’t maar noemen – ‘zeer pittig gesprek’ heb gehad met iemand van Staatsbosbeheer.

Ik liep op een zaterdagmorgen nog maar nauwelijks op het toen recent afgegraven terrein, of er stopte een auto van Staatsbos. Misschien kwam ’t door het zandbakschepje dat ik bij me had, of misschien wilde Staatsbos zelfs helemaal niemand op hún cadeautje-terrein zien.

Wat ik daar dan wel deed ? Met een schepje in de hand ?'

U leest het hier

Lees alle verhalen met bijbehorende tekeningen van Geert Schreuder en Klaas Meijer