10.10.2018 Kerken collecteren voor Sulawesi

De diaconieën van de vier kerken in Onstwedde en Alteveer hebben afgesproken om zondag 14 oktober gelijktijdig te collecteren voor noodhulp aan Sulawesi. De collecteopbrengsten worden via kerkelijke organisaties ingezet voor noodhulp aan de getroffenen in Sulawesi.

Het Indonesische eiland Sulawesi is onlangs getroffen door rampzalige aardbevingen  en een tsunami met als gevolg heel veel doden en nog veel meer gewonden. Huizen en voorzieningen zijn verwoest waardoor honderdduizenden inwoners van Sulawesi verstoken zijn van onderdak en voorzieningen. 

U hoeft dus niet 10 oktober tijdens de nationale actiedag uw gift voor noodhulp te geven. Iedereen is zondag van harte welkom in één van de vier kerken om daar tijdens de collecte zijn of haar gift te geven.