05.10.2021 Jaarvergadering begrafenisvereniging

Uitnodiging voor de leden van de begrafenisvereniging Onstwedde om de jaarvergadering bij te wonen.

Datum: maandag 25 oktober
Plaats: Brinkhof, Dorpsstraat 5 in Onstwedde
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1.  Opening
2.  Notulen
3.  Jaarverslag
4.  Ingekomen stukken
5.  Verslag kascontrole commissie
6.  Verslag penningmeester
7.  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
 H. Halmingh en G. Boels-van der Heide
Door het bestuur worden voorgesteld:
S. Migchels-Wubs, Veenhuizerweg 4
J. Smit, Kerklaan 21
Door de leden kunnen namen van tegenkandidaten worden ingediend bij de voorzitter H. van der Heide, Hardingstraat 32 Onstwedde, tot 4 dagen voor deze vergadering.
8.  Vaststellen dienstenpakket en contributie 2022
9.  Overige mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting