30.03.2024 Het dak eraf bij De Driesporen (update)

Twee van de drie rijhallen van manege De Driesporen in Onstwedde krijgen een nieuw dak. De verwijdering van het oude dak ging (maandag 25 maart) van start en duurt naar verwachting drie dagen. Daarna begint de montage van het nieuwe dak en een deel van de gevels. Als alles volgens planning verloopt, is de klus eind volgende week geklaard. Tot die tijd is de manege gesloten voor lessen, trainingen en vrij rijden.

De asbestsanering wordt uitgevoerd door een erkende asbestsaneerder. Na de sanering gaat CS Daktechniek uit Onstwedde aan de slag met de montage van het nieuwe dak. Aangezien het asbest ook op een deel van de gevels zit, is RR Montagetechniek uit Onstwedde ingeschakeld voor het plaatsen van nieuwe gevelbeplating. Vrijwilligers van de manege ondersteunen bij de werkzaamheden, onder meer bij het aanbrengen van isolatie.

"Er mag tijdens de asbestsanering geen dier in de manege blijven", weet woordvoerder Johan Smith. Tijdens de drie dagen durende asbestsanering worden daarom alle manegepaarden elders ondergebracht. Een deel gaat op stal, ander deel de wei in. Manegepoes Poekie krijgt onderdak aangeboden door kattenpension Othelius in Alteveer.

Vanwege de werkzaamheden heeft De Driesporen bij de programmering van onderlinge en open wedstrijden gedurende twee weken niks gepland. Na het afronden van de werkzaamheden gaan alle lessen en activiteiten weer door als vanouds. Eén van die activiteiten is het oefen springconcours dat sinds enige tijd eens per twee weken op dinsdagavond plaatsvindt. Leden en niet-leden zijn dan welkom om - tegen vergoeding - te komen oefenen op het springparcours. "Dat is een succes", zegt Johan. "De animo is groot en blijft groeien."

Langgekoesterde wens
Het asbestdak van de manege is oud en verkeert in slechte staat. De vervanging van het dak is een langgekoesterde wens bij De Driesporen. Al eerder leek die wens in vervulling te gaan, maar toen kon er op het allerlaatste moment een streep door. De beoogde financiering door middel van stroomopwekking met zonnepanelen bleek niet haalbaar vanwege ondercapaciteit van het elektriciteitsnet.

De Driesporen bleek niet voor één gat te vangen en dus gingen bestuursleden en vrijwilligers aan de slag met een nieuw plan. De manege draagt zelf een deel van de kosten en er is een dakplatenactie: iedereen kan voor 25 euro een dakplaat sponsoren. Kijk voor meer informatie hierover op de Facebookpagina van manege De Driesporen of op de website.

Daarnaast werden diverse fondsen benaderd voor een bijdrage. Zo krijgt De Driesporen zeker een bijdrage van LEADER Oost-Groningen, het fonds voor plattelandsontwikkeling. Uit een pot van de Rabobank komt een bijdrage voor verduurzaming door middel van zonnepanelen voor eigen gebruik. Nog geen definitief uitsluitsel is er over de aanvraag voor BOSA-subsidie - een fonds voor sportaccommodaties, beheerd door het Huis voor de Sport. Smith: "Hoewel de begroting hierdoor nog niet helemaal rond is, hebben we de dekking geregeld en kunnen de werkzaamheden van start."

Website manege De Driesporen

Bij de foto: Asbestsaneerders verwijderen het dak van manege De Driesporen (foto Freerk Boskers Fotografie).