16.11.2020 Herdenkingsdienst Gereformeerde kerk

Uitnodiging van de gereformeerde kerk te Onstwedde.

In veel protestantse kerken is het gebruikelijk om in november de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden te herdenken. Ieder  jaar wordt  ook in de gereformeerde kerk te Onstwedde, tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, daar aandacht aan besteed. Veel familieleden en gemeenteleden zijn hierbij aanwezig.

De namen worden genoemd en een kaars wordt ontstoken, meestal door familieleden.
Het voelt als een warme deken om met elkaar te herdenken.
Naast dit moment van gedenken van de overleden gemeenteleden is er ook ruimte voor alle aanwezigen om een kaarsje aan te steken voor mensen die zij missen en meedragen in hun hart.

Dat is dit jaar vanwege Corona maatregelen niet mogelijk in de dienst. We mogen maar met 30 mensen (dit jaar alleen familieleden van de overledenen) de dienst bijwonen.

Daarom willen wij de kerkdeuren na de morgendienst van zondag 22 november openen van 11.30 - 12.15 uur. Iedereen kan binnenlopen om een kaarsje aan te steken voor iemand die men wil gedenken en meedraagt in het hart. De kerk is dan geopend voor gemeenteleden en dorpsgenoten.

We vragen iedereen wel om rekening te houden met de geldende veiligheidsmaatregelen. Handen ontsmetten, registreren en mondkapje op.

De dienst van deze zondagmorgen begint om 10.00 uur en kan via de kerkomroep worden gevolgd.

Kerkomroep