15.04.2020 Heeft u uw lot al gecheckt?

Twee prijswinnaars hebben zich inmiddels gemeld.

De andere lotnummers zijn (waarschijnlijk!) verkocht in de volgende straten:

- Landlaan, Thedingelaan, Mensinghelaan, Beukenweg
- Boslaan
- Karskenslaan, Tuinlaan, Olinglaan Hubbelingelaan

Wilt u mensen uit deze straten eraan herinneren even hun lot te checken?

Alvast bedankt.

Commissie bevrijding 75 jaar 

Lees meer over de verloting