08.12.2017 Gebruik AED bij een hartstilstand

Wijkraad Maarsstee in Stadskanaal organiseert begin 2018 AED cursussen.

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt is het van levensbelang dat binnen 5 minuten eerste hulp wordt verleend. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is een Automatische Externe defibrillator (AED), het apparaat dat een hulpverlener begeleidt bij een reanimatie en elektrische schokken geeft wanneer dat dat nodig is.

Het bedienen van een AED is eenvoudig maar toch is het belangrijk dat zoveel mogelijke mensen een keer met een AED hebben geoefend om zo snel mogelijk hulp te kunnen verlenen.

Wijkraad Maarsstee in Stadskanaal organiseert onder leiding van deskundigen AED cursussen en heeft stichting Ocrea gevraagd dit onder de aandacht te brengen.

Wanneer u belangstelling hebt om hieraan mee te doen, kunt u zich nu opgeven (zie hieronder) De datum en het tijdstip zijn nog niet bekend maar daar wordt u vroegtijdig van de op de hoogte gesteld.

De kosten voor de eerste cursus zijn € 25,00 en voor de jaarlijkse herhalingscursus € 15,00.

Aanmelden kan via e-mail  of bij Dik Drent T (0599) 612354.Stichting Ocrea