25.03.2020 Gebedsdienst Herv. kerk live te volgen

Update 25 maart:
Inmiddels is gebleken dat voor religieuze bijeenkomsten een uitzondering is gemaakt: er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn onder voorwaarde dat het mogelijk is dat iedere aanwezige minimaal 1,5 meter afstand kan houden tot andere aanwezigen. Dat is in de Hervormde kerk goed mogelijk en daarom blijven de leden van de kerkenraad bij de diensten aanwezig.

Update 24 maart:
Ook binnen de nieuwe coronamaatregelen kan de gebedsdienst worden gehouden. Hierbij is naast de predikant niet de gehele kerkenraad aanwezig maar slechts 2 kerkenraadsleden. De gebedsdienst gaat dus gewoon door, wordt uitgezonden en kunt u volgen via de link onder aan dit bericht.


GEBEDSDIENST ONLINE

Verblijd in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed" (Rom 12:12)

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Woensdag 25 maart aansluitend aan het luiden van de klokken vindt in de Hervormde kerk om 19.15 uur met aanwezigheid van de kerkenraad een korte gebedsdienst plaats. Ds. N. Noorlander leidt deze korte dienst waarin de nadruk ligt op het gebed. Gebed tot God om de zorgelijke situatie aan Hem voor te leggen en troost en kracht te vragen in de huidige crisisperiode.

Helaas is het niet mogelijk om u te nodigen om in de kerk aanwezig te zijn. De kerkenraad nodigt daarom via deze weg alle inwoners van Onstwedde en omgeving uit om de gebedsdienst mee te beleven via internet of via kerkradio.

Om de gebedsdienst te volgen klik op de link hieronder óf download de app “Kerkdienst gemist” op uw/jouw tablet of telefoon.

Vandaag wordt in Onstwedde huis aan huis een flyer bezorgd waarin alle inwoners worden uitgenodigd om de dienst te volgen.

Klik hier voor de gebedsdienst