10.06.2022 Financieel overschot gemeente 2021

De gemeente Stadskanaal heeft vorig jaar ruim 3 miljoen euro overgehouden. De verwachting was dat het jaar zou worden afgesloten met een tekort van
€ 4.756.000,00. Het resultaat over de jaarrekening 2021 is daarmee bijna €7,8 miljoen beter dan verwacht.


Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele meevallers, vaak coronagerelateerd. Zo is er in coronajaar 2021 minder geld, dan begroot, naar het sociaal domein gegaan omdat er minder zorgvoorzieningen werden aangevraagd. Ook is bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en wijkbeheer niet in 2021 uitgevoerd maar later. Daarnaast was de rijksuitkering uit het gemeentefonds hoger dan verwacht.

Hand op de knip
Het positieve resultaat over 2021 is voor de gemeente Stadskanaal geen reden om de vlag uit te hangen. Wethouder Goedhart Borgesius van Financiën: "Het financieel perspectief voor de komende jaren wordt hiermee niet anders. Dat komt omdat dit overschot niet of nauwelijks is veroorzaakt door structurele meevallers. Geld dat was begroot maar door corona niet werd uitgegeven levert in de toekomst geen besparing op. Dat betekent dat we ook de komende jaren in Stadskanaal de hand op de knip moeten houden."

Foto: archief Onstwedde.info