15.10.2018 Dorcas Voedselactie in Onstwedde

Omdat we om hen geven in Onstwedde.

Van 4 tot en met 11 november wordt voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Ook in Onstwedde zal hier weer een steentje aan worden bijgedragen. Zowel de gezamenlijke kerken in het dorp zullen hier op en rond woensdag 7 november bij stilstaan als het weer de Dankdag voor  Gewas en Arbeid is. Van het vele goede wat we mochten ontvangen mogen we ook weer delen.

Actie in de COOP op 10 november.
Ook dit jaar verleent supermarkt COOP Jan Schut in Onstwedde weer zijn medewerking aan de actie. Op zaterdag 10 november van 09.00 uur tot 16.30 uur zullen vrijwilligers voedsellijstjes uitdelen aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten kopen een extra product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale partner bij de juiste mensen brengt.

Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland in supermarkten, kerken en scholen zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Kiezen tussen warmte of eten?!
Het is voor veel mensen letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Met een
voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om mensen zoals Adrian geven. Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.