01.11.2021 Dorcas Voedselactie 2021

Als gezamenlijke kerken Onstwedde en Alteveer staan we ook dit jaar rond ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ op 3 november weer stil bij de “Dorcas Voedselactie”. In 2020 is de Voedselactie van Dorcas niet doorgegaan zoals we gewend waren, door de geldende regels vanuit de overheid door Corona.

Doordat er vorig jaar geld werd ingezameld, konden er producten lokaal gekocht worden in de landen waar Dorcas actief is. De voedselpakketten werden zo lokaal samengesteld en verdeeld onder de gezinnen die het nodig hadden. Doordat er producten lokaal gekocht werden, werd ook opgemerkt dat dit een positieve invloed had in die regio.

Waarom de Dorcas Voedselactie?
Elke dag een maaltijd op tafel? Voor veel mensen in Oost-Europa is dat niet vanzelfsprekend. Werkloosheid, armoede, eenzaamheid: het is aan de orde van de dag. Zo ook voor Melvin, een 7-jarige jongen uit Albanië. Zijn vader kan maar geen werk vinden. In 2020 kreeg dit gezin een voedselpakket van Dorcas; een pakket dat we met gedoneerd geld uit Nederland konden inkopen. Het gezin is heel blij. Want naast producten als macaroni en bloem zaten er ook verse producten in. Dat werd goed ontvangen. Naast dat, boden we van het gedoneerde geld trainingen waarin Melvin’s vader groente leerde verbouwen. Hij bouwt nu een eigen bedrijf op waardoor er straks voor altijd brood op de plank komt. En dat willen we voor nog veel meer mensen bereiken: een voedselpakket voor zolang het nodig is en voor de langere termijn een gezonde toekomst. Meer informatie is te vinden op de website.

Dorcas-actie 2021
Dit jaar zullen er ook, op verzoek van Dorcas, geen fysieke producten worden ingezameld.
De actie is dit jaar in Onstwedde aangepast tot het inzamelen van geld. De vier kerken in Onstwedde en Alteveer houden een collecte ten bate van de Dorcas Voedselactie.
Daarnaast is het mogelijk om uw gift over te maken naar de bankrekening van de diaconieën van de vier kerken naar keuze o.v.v. “Dorcas Voedselactie 2021”.
PKN Alteveer:                                NL 34 RABO 0301 7019 38
Hervormde kerk Onstwedde:           NL 44 RABO 0349 0041 96
Gereformeerde kerk Onstwedde:     NL 07 RABO 0360 7184 85
Christelijke Geref. kerk Onstwedde: NL 14 RABO 0360 7141 88

Namens de gezamenlijke diaconieën van harte aanbevolen en alvast dank voor uw en jouw bijdrage.
Frits van der Heide
Dorcas Voedselactiecoördinator

Website Dorcas