09.07.2021 Donateur worden van zwembad 't Vlasmeer?

Wellicht heeft u het gelezen, maar sinds 2021 ligt het beheer van zwembad 't Vlasmeer in handen van Stichting Zwembad 't Vlasmeer Onstwedde. Wij hebben afscheid genomen van onze exploitant Optisport, en werken vanaf nu samen met zwemschool Henny de Groot. Zij verzorgt vanaf dit seizoen met haar team de dagelijkse gang van zaken.

De exploitatie ligt bij de stichting, en dat betekent dat alle kosten omtrent het runnen van het bad ook voor onze rekening komen. Denk aan grote kostenposten als gas en elektriciteit, water, inhuren van personeel en bijvoorbeeld groenonderhoud. Deze kosten betalen wij van de exploitatiebijdrage die we ontvangen van de gemeente, abonnementsgelden, kaartjesverkoop en opbrengsten uit de kiosk.

Met het donateursgeld hebben we een specifiek doel, namelijk het aantrekkelijker maken van het zwembad. Met dit geld investeren we in speelmateriaal en terrasmeubilair, en organiseren we activiteiten. Een specifiek project dat er aan zit te komen is de herinrichting van de tuin en het terras.

Wij hopen daarom dat u ons wilt steunen en een donatie wilt overmaken op rekeningnummer:

NL72 RABO 0380 7090 15 t.n.v. Stichting Zwembad 't Vlasmeer Onstwedde, onder vermelding van uw postcode + huisnummer.

Ook kunt u naar de website gaan en daar kiezen voor een donatie van € 5,00. Indien u bijvoorbeeld € 10,00 wilt doneren kunt u het aantal donaties in het winkelmandje verhogen naar 2.
 
Aanmelden op de website

Alvast bedankt!
Stichting Zwembad 't Vlasmeer Onstwedde