06.04.2018 De Rank krijgt Verkeersveiligheidslabel

Verkeersveiligheidslabel en nieuwe verkeersborden voor CBS De Rank in Onstwedde.

CBS De Rank in Onstwedde krijgt op maandag 9 april bezoek van wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal. Goziena Brongers reikt dan het Gronings Verkeersveiligheidslabel uit en onthult samen met een aantal leerlingen de verkeersborden voor de Kiss & Ride strook. Deze borden zijn door leerlingen zelf ontworpen.
Scholen met het label zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-huisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. Op dit moment zijn er 61 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. De gemeente Stadskanaal is in deze lijst goed vertegenwoordigd. CBS De Rank is de 11e school in de gemeente die het label in bezit krijgt.  

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Website