11.11.2019 CVDK spreekt bij Ondernemersplein

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van Ondernemersplein Onstwedde/Alteveer op 20 november a.s.
 
Tijdens deze bijeenkomst houdt de heer Paas, commissaris van de Koning in Groningen een algemene spreekbeurt.

Hij gaat in op de kansen die het Nationaal Programma Groningen biedt, maar ook zaken als leefbaarheid en krimp passeren de revue.

Aanvang: 20.00 uur

Inloop: vanaf 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis de Drijscheer te Alteveer

Voor niet leden bedraagt de entree € 7,50 per persoon

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 15 november a.s. via de mail

Namens het Ondernemersplein Onstwedde – Alteveer

Miriam, Renate, Harm Hendrik en Johnny

E-mail

Facebook