30.04.2021 Coll. Stadskanaal wil meer huizen bouwen

College Stadskanaal wil meer huizen bouwen voor 'Deltaplan' om Randstad uit de woningnood te helpen: 378 'bevroren' woonbestemmingen straks toch weer uit het vriesvak.

Er moeten woningen gebouwd worden in Stadskanaal. Burgemeester en wethouders willen een deel van de bijna 400 bevroren bouwplekken vrijgeven, zegt wethouder Goziena Brongers (CDA).

De fractievoorzitter van PvdA, Egbert Hofstra, stelde onlangs vragen over de woningmarkt naar aanleiding van het aanbod in ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. Daarin staat dat Drenthe, Friesland, Flevoland en Groningen samen wel 220.000 nieuwe woningen willen bouwen (50.000 daarvan in Groningen). In ruil daarvoor willen zij een stevige investering in het spoornetwerk, waaronder de realisatie van de Nedersaksenlijn. Als die gerealiseerd wordt, loopt die spoorverbinding door Stadskanaal.

Vorig jaar werden 378 woonbestemmingen nog ‘bevroren’. De gemeente vreesde voor bevolkingskrimp. Als er meer huizen gebouwd zouden worden, zou dat leiden tot leegstand.

Uit het vriesvak
Brongers wil die bevroren titels nu uit het vriesvak halen: ,,Het is een onderwerp dat in sneltreinvaart vanuit verschillende richtingen passeert.’’ Daarop moet actie ondernomen worden, zegt ze. Wat willen mensen en wat willen woningbouwstichtingen nu en in de toekomst? En misschien nog wel belangrijker: waar denkt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) dat die nieuwe huizen komen?

Het college had overigens al voor het Deltaplan besloten dat er meer ruimte moet komen op de woningmarkt in Stadskanaal, zegt Brongers. Dat blijkt ook uit de collegebesluiten. Uiteindelijk mag de gemeenteraad zelf een klap geven op het vrijgeven van de gronden, benadrukt ze.

IJzer smeden als het heet is
Brongers wil de raad bijpraten over ontwikkelingen op de woningmarkt in september, zoals vorig jaar was afgesproken. Dan is er een completer beeld van de ontwikkeling. Maar raadsleden Hofstra en Klaas Pals (D66) kunnen niet wachten. Pals: ,,Iedereen voelt de urgentie.’’ Hij wil er voor september over spreken en doorzetten. ,,Het lijkt alsof de hele wereld qua wonen en visie in een stroomversnelling raakt.’’

Burgemeester Klaas Sloots zegt dat zijn college werd verrast door het nieuws van de provincies. Het komt volgens hem niet voor niets vlak voor de formatie naar buiten. ,,Het is heel goed om daar als raad met elkaar over te praten. Daar komen we in de agendacommissie op terug.’’

Bron: Dagblad van het Noorden