16.01.2019 Bijeenkomst van Het Zoeklicht

Het Zoeklicht komt vanaf 23 januari naar Onstwedde om een seminar te houden met als thema “Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel ”. 

Dit seminar bevat vier studies op de woensdagavond.      
Data:
23  januari      De waarde van het leven
 6  februari     De identiteit van het leven
20  februari     De rusteloosheid van het leven
 6  maart        Het doel van het leven    

De studies worden door ds. Theo Niemeijer uit Losser  gehouden in “d’ Ekkelkaamp”, Kerklaan 7 te Onstwedde. Elke avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.

Ondanks het feit, dat we in een tijd leven waarin vele Bijbelse profetieën in vervulling gaan die de wederkomst van Christus aankondigen, is de boodschap van de wederkomst van Christus bij velen onbekend.

Het Zoeklicht werkt onafhankelijk van enige kerk of richting. Dit seminar is dan ook voor iedereen vrij toegankelijk, ongeacht een kerkelijke achtergrond die men wel of niet heeft.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Informatie kunt u verkrijgen bij: Het Zoeklicht T (0343) 413300 of dhr. G. Velthuis T (0599) 332221.