05.10.2019 'Bewustwording in het verkeer'

De politie voert al enige tijd een bewustwordingscampagne voor automobilisten vanwege de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de dorpskern en in het bijzonder de Dorpsstraat.

Op uitnodiging van de wetshandhavers, mochten de leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Rank meewerken aan een lessenproject met als doel "bewustwording in het verkeer". Groep 7 mocht een bord ontwerpen dat geplaatst zal worden aan de Dorpsstraat.

Groep 8 kreeg een landbouwvoertuigenvoorlichting van Loonbedrijf Bruggers. Daarnaast mochten deze leerlingen, onder begeleiding van twee vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en de politie auto's laseren op de Dorpsstraat.

Er werd vooral gelet op verkeer komend vanaf Holte. De metingen wezen uit dat veel automobilisten zich niet hielden aan de maximumsnelheid op deze straat. De leerlingen spraken samen met agenten de automobilisten aan. Overtreders kregen een wake-upcall, bestuurders die zich binnen de perken van de wet hielden, ontvingen een pluim. Het was voor de kinderen en veel bestuurders een leerzame middag.

Fotoreportage

Foto: CBS De Rank