16.05.2018 Algemene Ledenvergadering C.S.V.O.

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering C.S.V.O. op woensdag 23 mei in De Bast.
Aanvang 19.30 uur.
Wilt u mee praten en invloed hebben op het beleid van de vereniging of heeft u ideeën, kom dan op 23 mei naar de vergadering.

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
Wij zien u graag!
 
AGENDA

1.                  Opening
2.                  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 mei 2017
3.                  Jaaroverzicht 2017
4.                  Financieel verslag 2017
5.                  Verslag kasnazieners
6.                  Verhoging van de contributie
7.                  Rondvraag
8.                  Sluiting

De financiële stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de penningmeester,  mw I. Raveling.

Met sportieve groet, Bestuur C.S.V.O.